Home

 

Atelier wel open met

buren bij kunstenaars

op 19, 20 en 21 oktober,

vrije toegang !!!!!

( staat niet in de brochure)

Daniel Joseph,Beeldhouwer

 

 

 

 

 

Welkom op mijn website !!!!

 

En vooreerst: Onder de ' HOME' knop kan je de volgende pagina's vinden: metalen beelden, stenen beelden, schilderijen, tentoonstellingen en curriculum.

 

En vervolgens: Ik ben steeds een groot bewonderaar geweest van werken van Giacometti. Misschien kent u die werken wel, met hun lange ranke en rijzige benen. Werk, waar de verhoudingen van het menselijk lichaam zijn vervormd en die een beeld geven waar de fundamentele eenzaamheid van de mens uit opborrelt. Dit mag tragisch klinken, het is alvast niet zo bedoeld. Dit gegeven houdt ook de kracht in om zich te ontwikkelen. Om zelf zijn richting te bepalen, getormenteerd door de stormwind die het leven kan zijn.

 

Is er een onderscheid tussen figuratief en non-figuratief? Zeer zeker. Zelf behoud ik me de vrijheid om te laveren tussen deze grote verschillen alhoewel er ook wel linken te vinden zijn.Er ontstaat een meer harmonieuze co-existentie tussen gebogen en strakke lijnen. Een man/vrouw verhouding?, een tegenstelling tussen natuur en cultuur. Een strakheid als de weerspiegeling van 'de' man, een gebogenheid als teken voor de vrouw?

 

We zien toch een gedeeltelijke versmelting waarbinnen geprononceerde lijnen zich een verregaand en duidelijk mens-zijn verbeelden.

 

Waar de geslotenheid en het verticale staat voor versmelting en eenheid, het rechtop wijzende, het fiere, het solitaire, sterk of eenzaam zijn. Doch dit is ook dermate krachtig , een overgebleven oerkern en een fragiel overleven desondanks de tijd.

 

Een broze en tere kant, een doorzichtigheid. Of is dit het uiteindelijke doel?, Open en gesloten, in en uit, intravert en extrovert. Een centrum waar eigen waarde en instroming elkaar neutraliseren?